Clive The Slide - GigsLog InFriday 10 July 2020

Todo List ❌ 
10.06.2020 - 23.07.2020
None.
Upcoming Events ❌ 
10.07.2020 - 23.07.2020
Friday 17 July 2020

11:30 - 13:30

  Rhythm & Bone


June 2020 - September 2020
wkMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
27 29 June
 
30
 
1 July
 
2
 
3
 
4
 
5
 
28 6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
29 13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
11:30 Rhythm & Bone
18
 
19
 
30 20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
31 27
 
28
 
29
 
30
 
20:00 Jazz Corporation
31
 
1 August
 
2
 
32 3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
33 10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
34 17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
11:30 Rhythm & Bone
22
 
23
 
35 24
 
25
 
26
 
27
 
20:00 Jazz Corporation
28
 
29
 
30
 
36 31
 
1 September
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6