Clive The Slide - GigsLog InSaturday 30 May 2020

Todo List ❌ 
30.04.2020 - 12.06.2020
None.
Upcoming Events ❌ 
30.05.2020 - 12.06.2020
None.
May 2020 - July 2020
wkMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
21 18 May
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
22 25
 
26
 
27
 
28
 
20:00 Jazz Corporation
29
 
30
 
31
 
23 1 June
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
24 8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
25 15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
11:30 Rhythm & Bone
20
 
21
 
26 22
 
23
 
24
 
25
 
20:00 Jazz Corporation
26
 
27
 
28
 
27 29
 
30
 
1 July
 
2
 
3
 
4
 
5
 
28 6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
29 13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
11:30 Rhythm & Bone
18
 
19
 
30 20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26